View of the exhibition, „Timeless“, Studio Prám 2016

View of the exhibition, „Timeless“, Studio Prám 2016

View of the exhibition, „Timeless“, Studio Prám 2016

View of the exhibition, „Timeless“, Studio Prám 2016

View of the exhibition, „Timeless“, Studio Prám 2016

View of the exhibition, „Timeless“, Studio Prám 2016

View of the exhibition, „Timeless“, Studio Prám 2016

text k výstavě Bezčasí, Nina Moravcová